19
OCA
2015

Çelik İmalat Bilgi Listeleri

Çelik proje paftalarının oluşturulmasından sonra metraj ve keşif için gerekli listeler oluşturulur. Bunlar; Bold List                      : Cıvata Listesi Material List               : Malzeme Listesi Assembly List             : İmalat Montaj Listesi Assembly Part List     ...
19
OCA
2015

Çelik Montaj Projesi

İmalat projesini müteakip; çelik malzemelerin şantiyedeki montajını gösteren montaj paftaları oluşturulur. Bu paftalarda; kolon aplikasyon planı, ankraj detayı, kat planları ve bu katlardaki kolon kiriş yerleşimleri, kesitler ve perspektif görünüşler yer alır.  
19
OCA
2015

Çelik İmalat Projesi (Shop Drawing)

Oluşturulan üç boyutlu çelik modelden, çelik imalatçılar için gerekli imalat paftaları (shop drawing) içerisinde bütün detayları (ölçü, boyut, malzeme ve parça bilgileri, kesitler, detay görünüşleri) ihtiva edecek şekilde düzenlenir. İmalat paftalarının gerektiği gib...
19
OCA
2015

Çelik Konstrüksiyon Proje Tasarımı ve 3D Model Hazırlama

Çelik konstrüksiyon bir yapının projelendirmesinde ilk aşama mimari projenin incelenmesi ile kolon, kiriş, stabilite-çapraz, merdiven ve projenin diğer önemli ana kalemlerinin belirlenmesidir. Belirlenen bu yerleşime göre aks düzlemi oluşturulur ve avan proje elde edilerek statik...