Girdi yapan Detay Cizim

Çelik İmalat Bilgi Listeleri

Çelik proje paftalarının oluşturulmasından sonra metraj ve keşif için gerekli listeler oluşturulur. Bunlar; Bold List                      : Cıvata Listesi Material List               : Malzeme Listesi Assembly List             : İmalat Montaj Listesi Assembly Part List     : İmalat Montaj Listesi (Parça listeleri […]

Çelik Montaj Projesi

İmalat projesini müteakip; çelik malzemelerin şantiyedeki montajını gösteren montaj paftaları oluşturulur. Bu paftalarda; kolon aplikasyon planı, ankraj detayı, kat planları ve bu katlardaki kolon kiriş yerleşimleri, kesitler ve perspektif görünüşler yer alır.  

Çelik İmalat Projesi (Shop Drawing)

Oluşturulan üç boyutlu çelik modelden, çelik imalatçılar için gerekli imalat paftaları (shop drawing) içerisinde bütün detayları (ölçü, boyut, malzeme ve parça bilgileri, kesitler, detay görünüşleri) ihtiva edecek şekilde düzenlenir. İmalat paftalarının gerektiği gibi hazırlanmaması durumunda; imalat personelinin projeyi okumakta zorlanması ile gereksiz zaman kaybı hatta imalatın hatalı çıkması gibi sorunlar teşekkül edecektir. Çelik imalat projesinde […]

Çelik Konstrüksiyon Proje Tasarımı ve 3D Model Hazırlama

Çelik konstrüksiyon bir yapının projelendirmesinde ilk aşama mimari projenin incelenmesi ile kolon, kiriş, stabilite-çapraz, merdiven ve projenin diğer önemli ana kalemlerinin belirlenmesidir. Belirlenen bu yerleşime göre aks düzlemi oluşturulur ve avan proje elde edilerek statik hesap buna göre yapılır. Statik mühendis tarafından projenin ilgili şartnamelere göre statik analizi yapılır ve projede kullanılacak malzeme kesitleri, bağlantı […]