Yazılar

Çelik proje paftalarının oluşturulmasından sonra metraj ve keşif için gerekli listeler oluşturulur.

Bunlar;
Bold List                      : Cıvata Listesi
Material List               : Malzeme Listesi
Assembly List             : İmalat Montaj Listesi
Assembly Part List     : İmalat Montaj Listesi (Parça listeleri ile beraber)
Part List                       : Parça Listesi

Oluşturulan üç boyutlu çelik modelden, çelik imalatçılar için gerekli imalat paftaları (shop drawing) içerisinde bütün detayları (ölçü, boyut, malzeme ve parça bilgileri, kesitler, detay görünüşleri) ihtiva edecek şekilde düzenlenir. İmalat paftalarının gerektiği gibi hazırlanmaması durumunda; imalat personelinin projeyi okumakta zorlanması ile gereksiz zaman kaybı hatta imalatın hatalı çıkması gibi sorunlar teşekkül edecektir.

Çelik imalat projesinde plaka ve profillere ait kesim paftası (Single Part drawings) ayrıca oluşturularak imalatçının imalat montajına (Assembly) başlamadan önce gerekli ön imalatları hazırlaması sağlanır. Bu paftalarda her bir parçaya ait ayrıntılı ölçülendirme, delik bilgileri ve gerekli değer bilgiler yeralır.

Parça detay paftaları  (Single Part Drawing) hazırlandıktan sonra, imalat montaj çizimleri (Assembly Drawing) oluşturulur. Bunlar; belirtilen ölçülerde kesilen ve hazırlanan parçaların birleştirilmesiyle elde edilecek kolon, kiriş, çapraz, stabilite gibi yapı elemanlarının detaylı bilgilerini ihtiva eder.