Yazılar

Çelik proje paftalarının oluşturulmasından sonra metraj ve keşif için gerekli listeler oluşturulur.

Bunlar;
Bold List                      : Cıvata Listesi
Material List               : Malzeme Listesi
Assembly List             : İmalat Montaj Listesi
Assembly Part List     : İmalat Montaj Listesi (Parça listeleri ile beraber)
Part List                       : Parça Listesi

İmalat projesini müteakip; çelik malzemelerin şantiyedeki montajını gösteren montaj paftaları oluşturulur. Bu paftalarda; kolon aplikasyon planı, ankraj detayı, kat planları ve bu katlardaki kolon kiriş yerleşimleri, kesitler ve perspektif görünüşler yer alır.

celik-montaj02 celik-montaj01 celik-montaj03

 

Oluşturulan üç boyutlu çelik modelden, çelik imalatçılar için gerekli imalat paftaları (shop drawing) içerisinde bütün detayları (ölçü, boyut, malzeme ve parça bilgileri, kesitler, detay görünüşleri) ihtiva edecek şekilde düzenlenir. İmalat paftalarının gerektiği gibi hazırlanmaması durumunda; imalat personelinin projeyi okumakta zorlanması ile gereksiz zaman kaybı hatta imalatın hatalı çıkması gibi sorunlar teşekkül edecektir.

Çelik imalat projesinde plaka ve profillere ait kesim paftası (Single Part drawings) ayrıca oluşturularak imalatçının imalat montajına (Assembly) başlamadan önce gerekli ön imalatları hazırlaması sağlanır. Bu paftalarda her bir parçaya ait ayrıntılı ölçülendirme, delik bilgileri ve gerekli değer bilgiler yeralır.

Parça detay paftaları  (Single Part Drawing) hazırlandıktan sonra, imalat montaj çizimleri (Assembly Drawing) oluşturulur. Bunlar; belirtilen ölçülerde kesilen ve hazırlanan parçaların birleştirilmesiyle elde edilecek kolon, kiriş, çapraz, stabilite gibi yapı elemanlarının detaylı bilgilerini ihtiva eder.

Çelik konstrüksiyon bir yapının projelendirmesinde ilk aşama mimari projenin incelenmesi ile kolon, kiriş, stabilite-çapraz, merdiven ve projenin diğer önemli ana kalemlerinin belirlenmesidir. Belirlenen bu yerleşime göre aks düzlemi oluşturulur ve avan proje elde edilerek statik hesap buna göre yapılır.

Statik mühendis tarafından projenin ilgili şartnamelere göre statik analizi yapılır ve projede kullanılacak malzeme kesitleri, bağlantı detayları, cıvata vb. ebatları belirlenir.

Bu bilgiler doğrultusunda çelik proje üç boyutlu olarak oluşturulur. Projenin üç boyutlu programlarda oluşturulması esansında imalat ve montajda karşılaşılabilecek sorunlar tespit edilir ve daha tasarım aşamasında gerekli önlemler alınır. Yine bu aşamada imalat ve montaj açısından en anlaşılır en uygulanabilir ve en az zaman alacak yöntemler belirlenerek süre ve işçilik tasarrufu sağlanarak proje imalat ve montaj masrafları asgariye indirilir. Bir projenin uygulama süresinin bir ay kısaltılması inşa edilecek yapının bir ay önce faaliyete geçmesi demektir ki bir fabrikanın bir aylık üretimi göz önüne alınırsa bu ekonomik anlamda proje maliyetinin kendi kendini amorti etmesi anlamına gelir.

[divider scroll_text=”En Üst”]
[space height=”20″]